– Stillasittande och psykisk ohälsa är växande folkhälsoutmaningar. Läkaren och författaren Anders Hansen, och andra med honom, har den senaste påvisat att ökad fysisk aktivitet inte bara är bra för kroppen utan även för hjärnan – och för välbefinnandet i stort. Vi är därför väldigt glada att Svenskt Friluftsliv har beviljat stöd till Cykelfrämjandets nya projekt riktat till unga med NPF-diagnoser, såsom ADHD och autism. Syftet är att sänka tröskeln och öka möjligheterna till friluftsliv och fysisk aktivitet för denna grupp, säger Lars Strömgren, ordförande för Cykelfrämjandet.

Vill du läsa hela artikeln så hittar du den här
Author

Write A Comment